POLITIKA

Kontrola kvalitete i sljedivosti

Kompanija Ovako posebnu pažnju posvećuje sigurnoj proizvodnji, te garanciji da su proizvodi vrhunskog kvaltieta i zdravstveno ispravni. Kroz provođenje dobre higijenske prakse, proizvođačke prakse, HACCP i HALAL certifikata zaokružujemo cjelokupni sistem kontrole od farme do stola.

Ovim pristupom kompanija uspijeva da očuva prepoznatljivi ukus tradicije, te da ga ponudi savremenim potrošačima. Nastojimo da pružimo više i bolje, a potvrda tome je i stalno proširivanje asortimana proizvoda koji već godinama zadovoljavaju potrebe naših vjernih potrošača, kako u BiH, tako i u zemljama regiona.

HACCP

Kompanija ovako uvodi HACCP 2000 godine, a nakon dvije godine biva certificirana od švajcarske organizacije SGS (vodeća svjetska kompanija za inspekciju, verifikaciju, testiranje i certifikaciju.) HACCP predstavlja sistem samokontrole i kvalitete, a zasnovan je na procesima analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka sa krajnjim ciljem, a to je sigurna i zdravstveno ispravna hrana.

Sljedivost kao osnov HACCP-a je bitna karika sistema sigurnosti i ista se vodi detaljno, a u svakome trenutku možemo imati podatke o porijeklu sastojaka, pripremi i proizvodnji kao i mjestu prodaje. Izuzev interne kontrole, garanciju kvaliteta daju i akreditirani laboratoriji koji vlastitim ispitivanjem daju potvrde o ispravnosti proizvoda i ispunjenju zakonskih propisa o sigurnosti ibezbjednosti hrane.

ISO

ISO certifikati su potvrda da kompanija posluje u skladu sa najvišim standardima kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane kao što su ISO 9001, ISO 14001. ISO 9001 je međunarodno priznata i prepoznatljiva norma, koji kroz sedam zahtjeva standarda predstavlja sistem koji osigurava zadovoljstvo kupca i kontinuirano unapređenje.

Kao društveno odgovorna kompanija kontinuirano ulažemo sredstva u očuvanje i zaštitu okoliša i certificirani smo prema zahtjevima norme ISO 14001. Naša kompanija je danas jedina u BiH koja posjeduje funckionalan sistem za zbrinjavanje klaoničkih nusproizvoda, te sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Time osiguravamo da otpadna voda, koja se ispušta u prirodni recipijent, u potpunosti odgovara zadanim parametrima.

HALAL

Naša kompanije je među prvim kompanijama u BiH ispunila zahtjeve halal standarda i stekla uslove za dobijanje halal certifikata. Halal certifikat ne podrazumijeva samo halal klanje životinja, već je halal mnogo širi koncept, koji između ostalog ima vrlo stroge zahtjeve po pitanju dobrobiti životinja, higijeni proizvodnih procesa, zdravstvene ispravnosti hrane, o kvaliteti hrane koju konzumiraju životinje itd.

Imamo vlastitu tvornicu stočne hrane, gdje naši stručnjaci veliku pažnju poklanjaju kvaliteti hrane koja se koristi u ishrani pilića koji se uzgajaju na našim farmama, a koja se nužno odražava na kvalitet finalnog proizvoda, u ovom slučaju pilećeg mesa. U proizvodnji stočne hrane se strogo vodi računa o kvaliteti žitarica koji ulaze u sastav hrane, te se dodaje visokokvalitetno sojino ulje kao izvor energije, svi sastojci su slobodni od genetski modificiranih organizama, i svaki sastojak je čisto biljnog porijekla. Apsolutno ništa od sasstojaka animalnog porijekla nije dozvoljeno niti ga koristimo.