ČESTA PITANJA

Šta predstavlja halal certifikat

Akova grupacija je među prvim kompanijama u Bosni i Hercegovini ispunila stroge zahtjeve halal standarda i stekla uslove za dobijanje halal certifikata. Halal certifikat ne podrazumijeva samo halal pristup kod klanje životinje. Halal standard je mnogo širi koncept, koji između ostalog, ima vrlo stroge zahtjeve po pitanju dobrobiti životinja, higijeni proizvodnih procesa, zdravstvenoj ispravnosti hrane, kvaliteti hrane koju životinje konzumiraju te načinu na koji se one tretiraju. Suština halal certifikata se zasniva na tome da se napravi i na tržište plasira proizvod koji u svome sastavu neće imati materije koje mogu biti štetne po ljudsko zdravlje, a u isto vrijeme i halal princip klanja životinje čije meso ulazi u sastav samog proizvoda. Osim što posjedujemo halal certifikat na klanje životinja i gotovi proizvod naša grupacija posjeduje halal certifikat i na samu prehranu što znači da je proces halal certificiranja u našoj grupaciji u potpunosti zaokružen te da se halal standard pridržavamo od polja do stola. Naša grupacija posjeduje vlastitu tvornicu stočne hrane, gdje stručnjaci u našoj kompaniji veliku pažnju poklanjaju kvaliteti hrane koja se koristi u ishrani pilića koji se uzgajaju na našim farmama, a koja se nužno odražava na kvalitet finalnog proizvoda, u ovom slučaju pilećeg mesa. U proizvodnji stočne hrane se strogo vodi računa o kvaliteti žitarica koji ulaze u sastav hrane, te se istoj dodaje visoko kvalitetno sojino ulje kao izvor energije a svi sastojci su slobodni od genetski modificiranih organizama, i svaki sastojak je čisto biljnog porijekla. Apsolutno ništa od sastojaka animalnog porijekla nije dozvoljeno u halal certificiranju, niti ga koristimo.

Na koja tržišta izvozite vaše proizvode?

Akova group svoje proizvode izvozi u zemlje: MAKEDONIJA, CRNA GORA, SRBIJA, KOSOVO, ALBANIJA, KOSOVO, UAE, AUSTRALIJA, HRVATSKA,VIJATNAM, HONG KONG, NOVI ZELAND, NIGERIJA, SIRIJA

Koliko uposlenih ima Akova grupacija?

Akova group trenutno broji 1000 uposlenika + 100 kooperantskih farmi sa kojima ima direktnu saradnju.

Kako provodite kontrolu kvalitete?

Mi u Akova group znamo da se kupci odlučuju za Ovako proizvode jer vjeruju da kupuju najkvalitetniji i najsigurniji proizvod za svoju porodicu i sebe. S tim u vezi politika kvalitetete naše kompanije se zasniva na ispunjenju zakonskih propisa kao i zahtjeva i očekivanja naših kupaca. Kontrola kvalitetete u M. I. Ovako se sastoji od tima stručnog kadra koji kontinuirano prati i garantuje kontrolisan proces od polja do stola što znači da se svaki pojedinačni nivo zasebno kontroliše prije prelazka u onaj naredni. Kvaliteta i učinkovitost našeg sistema podrazumijeva zajedničko zalaganje svih zaposlenika na svim razinama unutar kompanije a kojim zahtijevamo: • predanost zadovoljenju zahtjeva kupaca • ulaganje u stručni kadar • trajno otklanjanje uzroka nesklađenosti • održavanje i kontinuirano unaprijeđivanje komunikacije s dobavljačima, kupcima i ostalim stranama u lancu • kontinuirano ulaganje u nove tehnologije • praćenje trendova na tržištu i ulaganja u iste

Šta znači rok upotrebe na pakovanju proizvoda?

Kada na ambalaži stoji: • Najbolje upotrijebiti do - koristi se za obiljžavanje roka upotrebe za hranu koja nije lako kvarljivi. • Upotrijebiti do - predstavlja datum do kojeg se hrana mora utrošiti i nakon isteka datuma hrana se smatra neispravnom za upotrebu u skladu sa Zakonom o hrani čl. 13 I 14 Sl. Glasnik BiH 50/04. Na ovaj način obilježava se rok upotrebe za brzo kvarljivu hranu. Datum se sastoji od: Za hranu koja ne traje duže od tri mjeseca naznačuje se dan i mjesec. Za hranu koja traje duže od tri mjeseca, ali ne duže od 18 mjeseci naznačuje se mjesec i godina. Za hranu koja traje duže od 18 mjeseci naznačuje se oznaka godine.

Kako kupcima garantujemo kvalitetan i siguran proizvod?

Primarni cilj naše kompanije je zadovoljstvo krajnjeg potrošača a kvalitetu naših proizvoda garantuju mnogobrojni certifikati koje posjedujemo, a to su: HACCP 2000, ISO 9001, ISO 14001, HALAL certifikat.

Kako se brinemo o okolišu?

Kompanija smo koja posebnu pažnju posvećuje brizi i zaštiti okoliša. Jedina smo privatna kompanija u Bosni i Hercegovini koja posjeduje sistem za pročišćavanje vode i vlastitu kafileriju te na taj način sprečava da otpad koji proizvodimo na neki način onečisti okoliš. Kompanija smo koja ovdje živi, radi i djeluje i jedna od naših vizija je da budućim pokoljenjima ostavimo što kvalitetniju životnu sredinu što dodatno potvrđuje činjenica da radimo u skladu sa normom ISO 14001.

Kakve začine koristimo u proizvodnji?

Naša kompanija posjeduje višegodišnje iskustvo i tradiciju u proizvodnji mesnih prerađevina. Za svaki proizvod zasebno smo razvili smjesu začina koji taj proizvod izdvajaju i ističu na policama širom regiona a njihov tačan sastav ostaje naša dobro čuvana poslovna tajna. Svi začini koji dolaze u naše skladište dolaze sa certifikatima koji garantuju njihov kvalitet i urednost što dodatno provjerava tim kontrole kvalitete naše kompanije.

Kakvi su uslovi čuvanja za trajne i polutrajne proizvode?

Uslovi čuvanja naznačeni su na deklaraciji svakog proizvoda. Polutrajni (pasterizirani) proizvodi se čuvaju na temperaturi od 0 do + 4 °C, dok se trajni (sterilizirani) proizvodi čuvaju na temperaturi do + 25 °C.

Načini upotrebe proizvoda?

Način upotrebe proizvoda su naznačeni na deklaraciji svakog proizvoda zasebno. Zavisno od vrste proizvoda, neke je proizvode potrebno prije upotrebe termički obraditi što je svakako naznačeno na deklaraciji tog proizvoda.